Vesinikuklaster korraldab seminari „Kuidas võiks välja näha Eesti Vesinikuorg?”

Vesinikuklaster korraldab 20. jaanuaril, 2022 a. seminari Kuidas võiks välja näha Eesti Vesinikuorg?”

Kuupäev: 20. jaanuar, 2022
Kellaaeg: 11:00-13:00 Zoom | 10:45-13:30 kohapeal
Asukoht: Hübriidüritus – Zoom / Tartu Loodusmaja, Lille 10, Tartu

Registreerumislinkhttps://forms.gle/3TdNkhnV7vP9sKrVA 

Eesti Vesinikuklaster on juba mitu kuud viinud läbi konsultatsioone huvilistega Eesti Vesinikuoru ettevalmistamiseks ning 20. jaanuaril on kavas Eesti Vesinikuoru esmase kontseptsiooni esitlus ning arutelu.

Püstitatud eesmärk jõuda radikaalsete muutusteni fossiilkütuste kasutamises aastaks 2050 nõuab uusi lahendusi energiatootmises ja -kandjates. Rohevesinikul on siin oluline osa ning vesinikumajanduse rakendamine eeldab erinevate osapoolte –  ettevõtete, teadlaste ja riigi poolset partnerlust ning aktiivset koostööd. Äsja SEI poolt esitletud Eesti vesiniku teekaardi 2021-2050 ettepanek loob selleks viljaka pinnase. Eesti Vesinikuorg oleks instrument teekaardis toodud tegevuste praktiliseks rakenduseks.

Seminaril osalema on oodatud kõik Vesinikuoru huvilised, et saada tagasisidet toimunud arutelude ja intervjuude baasil formuleeritud esmasele kavale. Ühtlasi arutletakse seminaril selle üle milline saaks olema Eesti Vesinikuoru organisatsiooniline struktuur.

Täpsem info seminari programmi kohta valmib 10. jaanuariks, 2022.

Vesinikuklastri koduleht: https://www.vesinikuklaster.ee