Tartu Biotehnoloogia Park ja EIT Food koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga korraldavad praktilise töötoa 23. novembril Tartus, mille teemaks on „Toiduraiskamise vähendamine haridusasutustes“.

Oleme võtnud südameasjaks tegeleda kohaliku toidu tootmise ja tarbimise edendamisega Tartu maakonnas ning toiduraiskamise vähendamine on vältimatu osa jätkusuutlikust toidusüsteemist.

Eesti koolid ja lasteaiad kokku tekitavad hinnanguliselt ligikaudu 2400 tonni toidujäätmeid aastas, millest toidukadu moodustab ligikaudu 1900 tonni. Koolides tekkis ühe õpilase kohta päevas 0,039 kg toidujäätmeid, millest toidukadu moodustas 85% ehk 0,034 kg. See moodustas 6% keskmisest toiduportsjonist. Valdav osa (80%) toidukaost moodustas taldrikutele jäetud toit, ülejäänud viiendik moodustas üleliia valmistatud toit. Riknenud ega rikutud toitu uuringu perioodil koolides ei tekkinud. Koolisööklate planeerimine on paranenud ning valmistatud toidu kogus on läinud täpsemaks, mistõttu on üleliia valmistatud toidu osakaal langenud ning taldrikule jäetud toidu osakaal on tõusnud, kuigi mõlemad kogused on kokkuvõttes langenud. (Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidutarneahelas, 2021). Kokku kaasati 2020 aastal läbiviidud uuringusse 56 kooli ja kolm lasteaeda. Tekkiva toidujäätmete, sh toidukao, üldise aastase tekkekoguse arvutamisel võeti aluseks toidujäätmete keskmine teke ühe portsjoni kohta (ühe lapse/õpilase kohta) ning õpilaste ja lasteaialaste arv.

Töötuppa on oodatud kaasa mõtlema Tartu maakonna ja linna haridusasutuste juhid, koolikokad, KOV-ide spetsialistid, haridusasutuste toitlustajad.

Töötoa ajakava:

12:00-12:45 Registreerimine & ühine lõuna Restoranis Fii.

12:45-13:00 Sissejuhatus ja inspiratsiooniminutid, päevajuht Triin Muiste

13:00-13:20 „Miks me räägime toiduraiskamisest“ –  MSc Kersti Aro, Eesti Maaülikool, maamajanduse ökonoomika õppetooli spetsialist-analüütik

13:30-13:50 „Võrumaa kogemus” – Kaja Kesküla, Võrumaa toiduvõrgustiku koordinaator

14:00-14:20 „Toiduraiskamise vähendamine Daily koolisööklates“ – Tiiu Endrikson, Baltic Restaurantsi müügi- ja turundusjuht

14:30-14:50 “Koolitoidu väärtustamisest Puhja Kooli näitel”, Päivi Märjamaa, Puhja Kooli direktor

15:00-16:00 Arutelud rühmades, kokkuvõtted