31.03.2022 – Infopäev „Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga infopäeva „Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud“
Aeg: 31. märts 2022
Koht: Veebikeskkond ZOOM
Registreerimine on avatud kuni 30. märtsini SIIN

Infopäeval antakse ülevaate loomakasvatust mõjutavatest kliimapoliitikatest ning edukatest näidetest ELi põllumajanduse-toidutootmise ettevõttete kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisest. Lisaks käsitletakse eraldi biometaani tootmist, kui üht võimalikku meedet kasvuhooneheitgaaside emissioonide vähendamiseks.

Päevakava:

kell 10:00-10:30 Rohepööre ja loomakasvatus – Kädi Ristkok, Keskkonnaministeerium

kell 10:30-11:00 Kuidas põllumajanduses rohepööret ellu viia? – Sandra Salom ja Argo Peepson, Maaeluministeerium

kell 11:00-11:30 Põllumajandus- ja toiduainetööstuse KHG emissioonid Kesk- ja Ida-Euroopas – ülevaade olukorrast ning edukad praktikad – Aleksandra Nizynska, EIT Food

kell 11:30-11:45 sirutuspaus

kell 11:45-12:15 Biogaasi tootmise kogemused Eestis – Kristjan Stroom, Eesti Biogaas OÜ

kell 12:15-12:45  Kompost põllumajandusjäätmetest või biojäätmetest – Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

Ettekannetele järgneb avatud arutelu loomakasvatust mõjutavate kliimapoliitikate teemadel.

Osalemine on kõigile tasuta. Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ loomakasvatuse valdkonna raames; Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD). Toetab EIT Food.


Põllumajandus- ja toiduainetööstuse KHG emissioonid Kesk- ja Ida-Euroopas – aruanne

Lugege aruannet Cultivating our Climate ja tutvuge kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise praktikatega, õppides Kesk-Euroopa ettevõtete parimatest tavadest. Aruanne vastab muuhulgas järgmistele küsimustele:

  • Millised on seadusandlikud ja tarbijate surved, mis mõjutavad Kesk- ja Ida-Euroopa põllumajandus- ja toiduainetööstuse ettevõtteid?
  • Miks ja kuidas võtavad KIE ettevõtted oma ärimudelites ja tehnoloogias kasutusele heitkoguste vähendamise lahendusi?

Cultivating our Climate aruanne põhineb makromajanduslikul analüüsil, arutelul 12 KIE piirkonna riigi ekspertidega (Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia ja Sloveenia) ning intervjuudel piirkonna ettevõtete omanikega.

Leia aruanne ning laadi see alla siit: https://www.eitfood.eu/landing/cultivating-our-climate