CELIS ühendab  maailmatasemel eluteaduste ökosüsteeme Euroopas, kus valdkondadevaheline koostöö on andnud alust lootustandvatele uutele tehnoloogiatele ja toodetele, mille tulemuseks on uued väärtusahelad. Projekt põhineb Health Axis Europe Alliance’il, eesmärgiga piirkondadevahelist koostööd laiendada, professionaalsemaks muuta ja selle mõju suurendada, eriti nende liikmeteks olevatele VKE-de seas.

CELISe klastrid loovad rea meetmeid, et kasutada VKE-de innovatsioonienergiat mitmes olulises valdkonnas, muuta ideed rakendusteks ja kiirendada nende turule jõudmist. Projekt pakub VKE-dele juurdepääsu arenevatele turgudele, soodustab partnerlussuhteid eri sektorite ja piirkondade ettevõtete, ülikoolihaiglate ja teadlastega ning suurendab osalevate VKE-de innovatsioonipotentsiaali nähtavust Euroopa tasandil. Samal ajal valmistab projekt ette, koolitab ja juhendab klastri personali.

Fookus: digitaliseerimine, kliiniliselt kasulikud biomarkerid, kaasdiagnostika, mikro- ja nanoelektroonika, multi-oomika

Partnerlus

Võimalused (EU ClusterXchange pilootskeem)

  • Lühiajaliste vahetuste toetamiseks COSME-s osalevates riikides (3 päeva kuni üks kuu)
  • Eesmärk: edendada uusi kasvuvõimalusi VKE-de ja tööstuse ümberkujundamise valdkonnas, toetades koostööd,  mis edendab rahvusvahelistumist, turu-uuringuid, tehnoloogia ja teadmiste edasiandmist ning soodustades VKE-des uuenduste ja kõrgtehnoloogia kasutuselevõttu
  • Maksimaalselt 1 100 eurot
  • Maksimaalselt üks vahetus iga abisaaja kohta
  • Sihtrühmad: keskendutakse VKEdele, ka klastrid, teadusasutused, digitaalsed hub-id, tehnoloogiapargid

Tervishoiu digitaliseerimise turu-uuringut Eesti, India ning Austraalia turgude kohta on võimalik lugeda ja alla laadida siit lingilt https://drive.google.com/file/d/17PZL1ybh27QE4TtzNJvd8fV6zutCD4G2/view?usp=sharing

Loe ettevõtete rahvusvahelistumise kogemuste lühiintervjuusid ning projekti partnerite võimalustest ettevõtete toetamisel inglise keeles siit: https://biopark.ee/projects/celis/?lang=en

Kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis
Eleri Seer

Tel.: +372 7 383 053