Tartu Biotehnoloogia Park osaleb projektis, mis viib Eesti, Soome, Rootsi ja Läti tervistehnoloogia ettevõtted uutele kaugetele turgudele

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol alustab Central Baltic Interreg programmi abil tervisetehnoloogia ettevõtluse edendamise projektiga CH Health Access, mille partneriks on Tartu Biotehnoloogia Park. Projekti abil viiakse Eesti, Soome, Rootsi ja Läti tervistehnoloogia, sh e-tervise ja biotehnoloogia, ettevõtted uutele kaugetele turgudele. 

Projekti CH Health Access eestvedaja ja Tallinna Teaduspargi Tehnopol tervisetehnoloogia valdkonna juht Külle Tärnov kommenteeris: „Projekt koondab endas kõigi nelja riigi terviseklastrid, kelle seniste kogemuste baasil aitame ettevõtetel uutel turgudel müüki käivitada. Iga klaster on valinud ühe kauge turu, kus on juba olemas hea partner, väljakujunenud koostöösuhe ning kus antud klastri ettevõtted on jõudnud juba esmase müügini“.

Soome terviseklaster BioTurku avab teistele Lõuna-Korea kiiresti kasvava turu, Tallinna Teaduspark Tehnopol ning Enixus Lätist tuginevad oma koostöösuhetele USAs, vastavalt Silicon Valley ja Pennsilvania piirkonnas. Tartu Biopark tugineb oma kogemustele India turul ning Rootsi Meditsiinitehnoloogia klaster tutvustab hoopis teistlaadi turgu nagu Uganda.

CH Health Access projekt kestab 3 aastat, mille jooksul valitakse piirkonnast 17-22 ettevõtet iga turu jaoks, kes näevad ühte neist turgudest oma sihtturuna ning kelle toode ning meeskond on valmis turule tõsisemat sisenemist ette võtma. 2016 aasta esimeses kvartalis alustatakse Lõuna-Korea ning USA programmiga ning kaks järgmist turgu, India ja Uganda, alustavad tegevusi 2016 aasta maikuus.

„Programm koosneb nii turu tutvustamisest tervisetehnoloogia valdkonnas, kui iga ettevõtte individuaalsest nõustamisest, info hankimisest, võimalike partnerite leidmisest ja ärimissioonidest sihtturule. Oodatavaks tulemuseks on ettevõtte jõudmine esmase müügini sihtturul“ kommenteeris Tärnov ning lisas, et projekti alustatakse valitud turgude tutvustamisega seal kogemusi omavate partnerite poolt, kuna ettevõtted ei tea uute kaugete turgude võimalusi  ning kõik neli partnerklastrit soovivad valitud turgude partneritega luua pikaajalise koostöösuhte.

CH Health Access projekti juhtpartneriks on Tallinna Teaduspark Tehnopol. Projekti partneriteks on Tartu Biotehnoloogia Park, Turku Science Park, Enixus Baltics Latvia ja Swedish Medtech klaster. Projekti rahastab Central Baltic Interreg programm.