Tartu on Eesti meditsiini ja biotehnoloogia valdkonna keskuseks. Tartu Ülikoolis on eluteadustel silmapaistev ajalugu – meditsiiniteaduseid on õpetatud siin alates ülikooli asutamisest aastal 1632. Kaugele ulatuv ajalugu, mitmed kõrgkoolid (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool) ning rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased on muutnud Tartu Eesti oluliseimaks teaduslinnaks meditsiini, biotehnoloogia ja keemia valdkonnas.

Peale Nõukogude okupatsiooni lõppu on toimunud kiire uute tehnoloogiate areng ning Eesti on saavutanud olulise koha globaalses majanduses. Eesti tugevusteks on liberaalne majandus ja ettevõtlust soodustav keskkond. Biotehnoloogia alane seadusandlus on Eestis hästi välja töötatud ning kooskõlas Euroopa Liidu seadusandlusega. Biotehnoloogia ja meditsiini sektori edasine areng on üks valitsuse proriteete.

Tartu Biotehnoloogia Park (TBP) on asutatud 2001. aasta detsembris. TBP pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

Biotehnoloogia ja Meditsiini Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus „BioMed SA“ asutati 2009. aasta märtsis Tartu Biotehnoloogia Park AS-i poolt. Sihtasutuse eesmärkideks on:

  • Innovatiivse ning teadus-ja/või tehnoloogiamahuka ettevõtluse edendamine rõhuga eluteadustele ja meditsiinile;
  • Innovaatiliste ja teadus-ja/või tehnoloogiamahukate ettevõtete arendamise ja selleks vajaliku tugikeskkonna loomine;
  • Koostöö teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtete ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega BioMed SA eesmärke järgivates tegevustes.