Esimesel digitaalsel Eesti-Läti-Leedu merehäkatonil „HACK DigitalSea21″ auhinnati Läänemerd säästvaid ideid

Esimesel digitaalsel Eesti-Läti-Leedu merehäkatonil „HACK DigitalSea21″ 3-4. juulil 2021 otsiti innovaatilisi lahendusi Läänemere säästva vesiviljeluse ning reostusega seostuvatele probleemidele.

 

Eestist osales häkatonil kaks meeskonda – Vetik ja EMI Team. Häkatoni 4000 eurosed auhinnad kolmes erikategoorias võitsid 2 meeskonda Lätist ning 1 Leedust.

Häkatonile väljakutseid või muul moel tuge pakkusid Eesti Keskkonnaministeerium, Läti Keskkonna- ja Regionaalarenguministeerium, Leedu Keskkonnaministeerium, Freeport of Riga Authority, Läti Mereakadeemia, Läti IT Klaster ja BIOR. Kõigi kolme riigi keskkonnaministrid innustasid meeskondasid oma avakõnega.

Häkatonil osales 11 meeskonda: 2 Eestist, 6 Lätist ja 3 Leedust. Kõik osalenud meeskonnad arendasid oma ideed edasi ning tegid lõpus liftikõne. Rahvusvaheline žürii kuulutas võitjaks allpool olevad meeskonnad:

 • DronePlan (LV) – Jõgede ja teiste veekogude reostuse andmete kiire ja efektiivne kogumine ja kaardistamine veealuste ning -pealsete droonide abil. The Strongest Idea kategooria võitja – 4000€.
 • PurOceans (LV) – Õlireostuse ning mikroplastiku eemaldamine veekogu põhjast (98%) kasutades tehnoloogiat, mis suunab suruõhu veekogu põhja ning kogub reostuse veepinnalt. The Most Advanced Solution auhinna võitja – 4000€.
 • NPeater (LT) – Jõgede kaudu Läänemerre toitainete lisandumise vähendamine kasvatades vetikaid jõgedes. Grupp moodustati üritusel ning nad arendasid nullist idee ning võitsid From Zero to Hero kategooria auhinna – 4000€.

Osales veel mitmeid väga tugevaid ja innovaatilisi meeskondasid:

 • Vetik (EE) – Punavetika Furcellaria Lumbricalis täielik/jäätmevaba kasutamine varasemate fraktsioonide kasutamise asemel – 1) punane pigment kosmeetika- või toidutööstuse jaoks; 2) Proteiin toiduks või söödaks; 3) karrageen toidutööstusele või muudeks rakendusteks; 4) biostimuleerivad aktiivsed komponendid taimekasvu soodustamiseks
 • EMI Team (EE) – Liha-ja piimakarja emiteeritava metaani vähendamine 98% võrra, kasutades vaid 1-2% söödamassist lisatoiduna vetikat, millel on tugev metaani siduv võime. Metaan on süsihappegaasist 25x tugevama kasvuhooneefektiga gaas. Rakendus on juba Eestis testimisel.
 • EDAMARINE (LV) – hüljeste kalavõrkudest eemale peletamise vahend, mobiilne poi veealuse kõlari ja IoT toega. Prototüüp on juba testitud ning töötab.
 • Algae.lv (LV) – Läänemere eutrofeerumise vähendamiseks – lämmastiku ning fosfori sidumiseks plaanitakse jõgedel vetikakasvandusi. Vetikatest on plaanis toota tselluloosi paberi ja tekstiilitööstuse tarbeks.
 • Best Green Team (LV) – Kohalikust savist graanulite tootmine, et likvideerida reostust sadamates. Toode on valmis testimiseks ning soodsam kui saadaolevad alternatiivid. Freeport of Riga on huvitatud edasisest koostööst.
 • Happyfish (LV) – Bioloogiline pindaktiivne torude puhastusvahend suurköökidele rasva eemaldamiseks – laguneb 10 päeva jooksul ning ei korrodeeri torustikku. Tavaline pindaktiivne aine laguneb 40-100 päevaga. Ladestub kalade lõpustel ja põhjustab nende lämbumist.
 • Drone AI (LT) – Robot, mis puhastab merd ja jõgesid. Droonide, valvekaamerate ning puhastusrobotite meeskond, mida suunab AI. AI analüüsib telemeetriat, saadab robotitele ning saadab puhastusroboti puhastust vajavale alale. Olemas prototüüp ja AI.
 • Paster Pack (LT) – Transpordisektori CO2 mõju vähendamine läbi pakendi – vetikatest valmistatud läbipaistvast plastist kompostitavad pakendid toiduainetele (kehtivus 6 kuud).

DigitalSea21’ häkatoni korraldasid esimest korda EIT Food keskused Eestis, Lätis ja Leedus – Tartu Biotehnoloogia Park, Riia Tehnika Ülikool ja Agrifood Lithuania DIH.

EIT Food on osa Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogia Instituudi innovatsioonikogukondadest. Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Food kohalik kontaktpunkt Eestis 2021 aastast. EIT Food toetab innovatsiooni ja säästva majanduse initsiatiive, mis parandavad ligipääsu kvaliteetsele toidule, parandavad keskkonda ning tervist, loovad töökohti ning panustavad Euroopa konkurentsivõimesse.

Huvi korral leiad rohkem häkatoni ning väljakutsete kohta siit www.hackdigitalsea.lt