Tööandjate infopäev biopargis

logo       Attached Message Part -logo WEB-i

26. jaanuaril 2017.a. toimub Tartu Biotehnoloogia Pargis Töötukassa infopäev ettevõtetele.

Infopäeval antakse ülevaade Töötukassa teenustest, koostöövõimalustest tööandjale ja paljust muust.

1. mail 2017 alustab töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumist.

Vabariigi Valitsus kiitis oma 17.11 istungil heaks uue tööhõiveprogrammi järgmiseks neljaks aastaks.

Tööhõiveprogrammiga 2017–2020 saab töötukassa võimaluse osutada töötust ennetavaid teenuseid töötavatele inimestele. Samuti jätkame senise tööhõiveprogrammiga ette nähtud tööturuteenuste osutamist ja tööturutoetuste maksmist.

Töötust ennetavate meetmetena lisanduvad alates 1. maist 2017 kolm uut meedet. Uue teenusena hakatakse pakkuma tasemeõppes osalemise toetust 130-260 eurot kuus. Töötajaile hakkab laienema tööturukoolitus koolituskaardiga kolme aasta jooksul kuni 2500 eurot. Samuti toetatakse töötajate oskuste arendamist tööandjatele koolituskulude 50-100% hüvitamise kaudu, kuid mitte rohkem kui 1250-2500 eurot töötaja kohta.

Päevakava

13:00-13:15 Kogunemine ja registreerimine

13:15-13:30 Tööturu olukorra tutvustus

13:30 – 15:00 Eesti Töötukassa teenused: töövahendus, proovitöö, palgatoetus, “Minu esimene töökoht”, töötajate koolituskulude hüvitamine, tööandjate nõustamise ja koolitamise teenus, EURES, abistamine tööintervjuul, tugiisikuga töötamine, mobiilsustoetus, saatja sõidukulude hüvitamine, töölesõidu toetus, tööruumida ja- vahendite kohandamine, kaitstud töö, tööalane rehabilitatsioon, tööks vajalik abivahend jt

15:00-15:30 Kogemuste vahetamine ja koostöövõimaluste otsimine

15:30-16:00 Tööandjate ettepanekud, kokkuvõte, tagasiside

Üritus on kõigile tasuta.

Toimumisaeg: 26. jaanuar 2017 kell 13-16

Toimumiskoht: Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61B, III korruse seminariruum, Tartu

Lisainfo: Piia Vettik-Leemet, Tartu Biotehnoloogia Park, ; 7 383 053

Palun registreerida hiljemalt 24. jaanuariks 2017