Tartu LV koolitus: Välisturu uuring

Aeg:03.03.2016Kell:10:00 – 17:15
Koht:Hotell Tartu (Soola 3, Tartu)
Koolitus on tasuline, maksumus: 30 eurot

Registreerumine toimub aadressil: http://mi.ee/koolitused/valisturu-uuring

Kirjeldus:
Marketingi Instituut koostöös EASiga korraldab eksportijatele koolituse „Välisturu uuring“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Koolituse eesmärk

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ülevaade, miks ja kuidas teha eeltööd ja taustauuringuid välisturu kohta enne sinna sisenemist.

Koolituse sihtgrupp Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.

Läbitavad teemad

 • Miks on välisturu kohta eelneva info otsimine vajalik?
 • Millest infootsinguid alustada ning kuidas võimalikult lihtsalt ja otstarbekalt turu kohta infot saada?
 • Millised on turu testimise allikad?
 • Millised on turu-uuringute tellimise võimalused?
 • Kuidas kvaliteetselt turu-uuringuid koostada?
 • Millised on enamlevinud turu-uuringute vormid ja koostamise võimalused?
 • Millised on võimalikud tasulised teenused (sh vabaturu konsultandid)?
 • Praktik kirjeldab oma kogemuse põhjal turu-uuringu teostamise protsessi enne välisturule minekut.

Koolituse lõpetanu teab

 • missugustest kanalitest otsida infot enne välisturule sisenemist ja kuidas seda kõige lihtsamalt ja tõhusamalt teha;
 • kuidas testida turgu,
 • millega arvestada turu-uuringu tellimisel ning kuidas saada kätte parim võimalik info;
 • kuidas turu-uuringut ise koostada ja läbi viia;
 • missuguseid viise turu kaardistamiseks kasutatakse,
 • kust leida välisturul teenusepakkujaid turu-uuringute läbiviimiseks.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi koos koolitaja tagasisidega, arutelusid, praktiku ettekannet ning koolitaja ja praktiku vastuseid küsimustele. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse lõpetaja saab selle kinnituseks tõendi.

Koolituse päevakava

 • 09.45 – 10.00 Registreerumine
 • 10.00 – 11.30 Koolitus
 • 11.30 – 11.45 Kohvipaus 1
 • 1.45 – 13.15 Koolitus
 • 13.15 – 14.00 Lõuna
 • 14.00 – 15.00 Koolitus
 • 15.00 – 15.15 Kohvipaus
 • 15.15 – 16.45 Praktiku ettekanne: Näide turu-uuringu teostamisest enne uuele turule sisenemist
 • 16.45 – 17.15 Koolituse kokkuvõte

Koolitusel osalemise piirangud EASiga koostöös korraldatud koolitusel, mis on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, ei või osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades.

Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Kaspar Ilves on töötanud pikaajaliselt Playtechis äriprotsesside juhina ning ettevõtete ekspordi nõustamise ja konsulteerimise valdkonnas nii vabakutselise konsultandina kui ka tunnustatud rahvusvahelise ettevõtte Gateway Baltic meeskonna liikmena viimasel kahel aastal. Tal on lai kogemus erinevate valdkondade turgudest, nende kaardistamisest, uurimisest ja analüüsimisest ning erinevate ettevõtete ekspordi nõustamisest ja erinevate seminaridel esinemisest.

Või koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud ekspordi ja turunduse valdkonnas kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Ta on viinud läbi turu-uuringute koolitusi nii pikemate koolitusprogrammide osana (nagu näiteks Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni) kui ka eraldiseisvate koolitustena (näiteks koolitusmoodul Sihttturu analüüs Marketingi Instituudi ekspordi müügijuhi arenguprogrammis kolme korral 2012-2015) ning turu-uuringute vaatluspraktikat Marketingi Instituudi turunduse- ja müügiprogrammi raames. Lisaks on ta viinud läbi erinevaid klientidele turgude kaardistusi. Anu oskus koolitajana on eriline, kuna ta suudab hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks.

Praktik Kadri Konga on pikaajalise ekspordikogemusega mööblitööstuses, kus tema ülesandeks on töötades Tarmel Funiture OÜ-s tegeleda ka erinevate turgude kaardistamisega ja uurimisega. Praktikuna räägib ta Rootsi turu kaardistamisest ja uurimisest ning selle info põhjal ettevõetud turu avamise tegevustest. Kadri on EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni esimese lennu lõpetaja. Või praktik Kristjan Paapsi on viimased 2,5 aastat olnud ekspordijuht ettevõttes Kroonipuu, kus tema ülesandeks on olnud uute turgude leidmine, kaardistamine, uurimine ja analüüs ning turgudele sobiva sisenemisviisi valimine. Kristjan on EAS-i poolt korraldatud Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi vilistlane, kes on saanud diplomi Suurbritannias asuvast The Institute of Exportist 2015. aastal, mis on aidanud tema seniseid praktilisi kogemusi ka teooria abil süstematiseerida. Kristjan jagab selles koolituses oma kogemust Araabia turgudele sisenemisest.

Lisainfo
Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, . Tänu EAS-i ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on koolituse hind 30 € (25 € + km), mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

EAS EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne