Lühiseminar: “Meditsiiniseadmete ja bioloogilste ravimite põhireeglid”

Tartu Biotehnoloogia Park koostöös Ravimiameti ja Terviseametiga korraldab Tartu ettevõtlusnädala raames 4. oktoobril kell 13.00-16.00 lühiseminari meditsiiniseadmete ja bioloogilste ravimite põhireeglitest.

Ajakava:

13:00 – 14.20 Biotehnoloogiliste ravimite arendus, uuringud, tootmine. Ravimiameti lühiseminar põhireeglitest. Triin Suvi, Katrin Kiisk, Hille Kask, Ravimiamet

Bioloogilised ravimid on immunoloogilised ravimid, biotehnoloogilised ravimid, uudsed ravimid ja verepreparaadid. Kui varemalt olid bioloogilised ravimid kasutusel ennekõike harva esinevate haiguste raviks, siis üha enam leiavad need kasutamist ka nt suhkrutõve, artriidi, astma ja vähi korral. Bioloogilised ravimid on hõivanud ravimiarenduses olulise positsiooni – sellised on juba pooled uuringuravimid. Lühiseminaril tuleb juttu biotehnoloogiliste ravimite arenduse, uuringute ja tootmise põhireeglitest.

14:20 – 14.40 kohvipaus

14:40 – 16.00 Terviseameti lühiseminar meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu kasutamisest ning määruse muutusest 2020.

                       Meditsiiniseadmete registreerimine msa.sm.ee. Karl Kalev Türk, Terviseamet
msa.sm.ee andmekogusse on lisaks tavapärasele meditsiiniseadmetega seotud protseduuridele kaasatud ka Eesti Haigekassa poolt hüvitatavate meditsiiniseadmete andmed ning Sotsiaalkindlustusameti poolt hüvitatavate abivahendite andmed. Ettekande käigus antakse ülevaade peamistest registreerimistoimingutest ning andmekogu kasutamisest.

                       Paar sõna meditsiiniseadmete määrusest 2017/745. Tagne Ratassepp, Terviseamet
Ettekande käigus antakse kiire ülevaade meditsiiniseadmete ja abivahendite tehnilise faili koostamisest ning 2020 rakenduva määruse peamistest muutustest võrreldes praegusega.
  

Osalemine on tasuta.

Seminaril osalemiseks palume huvilistel registreeruda soovitavalt 1. oktoobriks, Tartu Linnavalitsuse Ettevõtluse osakonna kodulehel, et oleks võimalik hinnata kohale tulevate osavõtjate hulka.

Toimumisaeg: 4. oktoober 2018, kell 13-16
Toimumiskoht:
Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61B, III korruse seminariruum, Tartu

Lisainfo: Sven Parkel, Tartu Biotehnoloogia Park, ; 7 383 053