Koolitus: ARGUMENTEERITUD PITCHING

Aeg: 17. september 2015 10.00-17.00

Koht: Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis, Tiigi 61b

Koolituse eesmärk on arendada oma argumentide avaldamise, veenva esitlemise ja oma ettevõtte tutvustamise oskuseid. Mõned konkreetsed näited, kus nimetatud oskusi on vaja kasutada:

 • oma ettevõtte tugevuste sõnastamisel (standard)argumentidena;
 • üks-ühele kohtumisel potentsiaalse investoriga, kellele on vaja lühikese aja jooksul näidata oma ettevõtte tugevusi;
 • kriitilise või suure publiku ees esinedes;
 • meeskonna koosolekutel, kus on vaja diskussiooni käigus vajalik kuulata erinevaid arvamusi ning eristada sealt argumendid.

Koolitusel läbitavad teemad:

Töö ühes grupis

 • inimestevaheline kommunikatsioon – millised sõnumid toimivad?
 • ratsionaalsete ja emotsionaalsete sõnumite eristamine;
 • argument kui ratsionaalse sõnumi mudel;
 • kõnelemise struktuur, auditooriumi analüüs, ettevalmistus esinemiseks;
 • tervikliku argumentatsiooni koostamine üksikutest argumentidest;

Töö kahes grupis

 • standardargumentide olemasolu oma ettevõtte esitluseks;
 • enda esitlemise harjutused ja tagasiside;

Töö ühes grupis

 • harjutuste kokkuvõtted ja järeldused;
 • tähelepanekud järgmiseks esinemise olukorraks;
 • tagasiside

Koolituse ajakava

 • 09:30 – 10:00 Kogunemine
 • 10:00 – 11:30 I teemaplokk, töö ühes grupis
 • 11:30 – 11:45 Paus
 • 11:45 – 13:15 II teemaplokk, töö ühes grupis
 • 13:15 – 14:00 Lõunapaus
 • 14:00 – 15:30 III teemaplokk, töö kahes grupis
 • 15:30 – 15:45 Paus
 • 15:45 – 17:00 IV teemaplokk, töö kahes grupis, koolituse kokkuvõte ühes grupis koos

Koolitajateks on Anna Karolin ja Sandra Sillaots Väitluskoolitus OÜ-st, kes on kolm aastat järjest koolitanud ENTRUMi ettevõtlusprogrammi noori oma ideid vormistama ja veenvalt esitama.

Koolitusest osavõtmiseks palume huvilistel registreeruda soovitavalt 14. septembriks e-posti aadressil , et meil oleks võimalik hinnata kohale tulevate osavõtjate hulka. Registreerumisel palume võimalusel märkida ka organisatsiooni/ettevõtte, kellega seotud ollakse. Kindlasti soovitame kirja panna ja edastada erinevaid küsimusi teid huvitavatel pitchimisega seonduvatel teemadel, mis võimaldaks võtmeesinejal koolituseks paremini valmistuda ning pakkuda osalejatele just seda, mida oodatakse.

 

Kuna ruumis suurusest tulenevalt on kohtade arv piiratud, siis palume registreeruda aegsasti! Võimalusel palume antud koolituse kohta infot levitada ka potentsiaalsete huviliste seas!