Koolitus “Argumenteeritud juhtimine”

Reedel, 12. veebruaril 2016, kell 10.00 – 16.00 toimus Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis koolitus “Argumenteeritud juhtimine”, mis oli suunatud Connected Health klastri liikmetele ja Tartu Biotehnoloogia Pargi BioMed Inkubaatori ettevõtetele, eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud üliõpilastele jt. huvilistele. Koolituse korraldas Tartu Biotehnoloogia Pargi BioMed Inkubaator koos Connected Health klastriga.

Koolituse eesmärgiks oli arendada osalejate oskust esitada selgeid ja veenvaid mõtteid ning kaitsta oma seisukohti argumenteeritult. Tähelepanu pöörati eriti argumenteerimisele igapäevase töö kontekstis – arutelu ülesehitamisel ja juhtimisel, läbirääkimistel ja suhtlemisel. Koolituspäev oli üles ehitatud nii, et läbimõeldud tegevuse ja läbi osava juhtimise suunati osalejad treenima oma mõtlemist –  mõtlemise süsteemsust looma, mõtete struktuuri korrastama ja oma väljendusoskust parandama.

Koolitusel läbitud teemad:

  • Argument (ja argumenteeritud arutelu);
  • Koosolekud (kui argumenteeritud arutelu);
  • koosolekute juhtimine (juhi ülesanded);
  • Edukam, efektiivsem läbiviimine (sh päevakord, formaadid, tüüpilised olukorrad);
  • Tegevuste delegeerimine (tööülesannete jaotamine või siis ettepaneku tegemine, kes võiks antud lõigu teha ja miks);
  • Läbirääkimised (nii väitlusena ehk võistlevalt kui Rogersi argumentatsiooniga ehk liitvalt);
  • Probleemteemade käsitlemisega ja sh. läbirääkimistega;
  • Argumenteeritud juhtimine, sh tagasiviide pitch

Ajakava

10:00 – 12:00 kommunikatsioon, mõtlemine, argument ja argumenteeritud arutelu

12:00 – 12:45 lõunapaus

12:45 – 14:15 koosolekud kui argumenteeritud arutelu

14:15 – 14:30 kohvipaus

14:30 – 15:45 läbirääkimised ja argumenteeritud juhtimine

 

Koolitaja-konsultant Margo Loor on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele, juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Koolitusi ja konsultatsioone on Margo läbi viinud teiste seas ettevõtete juhtidele, kommunikatsioonibüroode töötajatele,

Logod_est_kõik