Mentorklubi õhtu Jaanus Pikaniga

Kell 15.00 – 18.00
Koht: Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61B, III korrus
Üritus on tasuta. Registreeri siin 

Mentorklubi on Tartu Biotehnoloogia Pargi koostööprogramm, mille eesmärgiks on biotehnoloogia ja meditsiini start-upidele ning väikeettevõtjatele pakkuda võimalust suhelda kogenud valdkondlike ettevõtluskonsultantide ja – praktikutega. Lisaks uutele teadmistele on mentorklubis võimalik luua uusi kontakte ja laiendada koostöövõrgustikku.

Mentorklubi õhtul esitab valitud mentor vabas vormis esitluse ja annab auditooriumile aega kas individuaalselt või paaristööna moodustada vähemalt üks küsimus seoses tema tegevustega. Küsimuste esitamine ja neile vastuste saamine aitab kuulajatel paremini suunata klubiõhtu teema kulgu ning saada vastused kõige enam huvipakkuvamatele küsimustele.

Sel korral astub üles Jaanus Pikani. 

Jaanus Pikani on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning olnud tegev pikka aega vähikirurgina, õppinud York’i Ülikoolis tervishoiu juhtimist ja ökonoomikat ning töötanud paljude organisatsioonide tippjuhina (Eesti Onkoloogiakeskus, Sotsiaalministeerium, Vabariigi Presidendi kantselei, Tartu Ülikooli Kliinikum). Osalenud mittetulundusorganisatsioonide ja -ettevõtmiste (Eesti Haiglate Liit, Eesti Vähiliit, Eesti Geenikeskus, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Biotehnoloogia Liit, Geenivaramu, rahvusvaheline geenipanku ühendav organisatsioon P3G) asutamise ja juhtimise juures ning konsultandi ja eksperdina Maailmapanga, WHO, EL ning erasektori rahvusvahelistes uurimis- ja arendusprojektides, asutanud, käivitanud ja juhtinud ettevõtteid. Tegev praegu mitme biotehnoloogia ja meditsiiniala ettevõtte (F-Est OÜ, Bioeximi OÜ, GenDiTest OÜ, GBP-Globalpharma OÜ, Gametia OÜ jt) ning rahvusvahelise organisatsiooni (ScanBalt) strateegilises juhtimises.