HIVdigital hackathon

Projekti HIVdigital raames korraldatav digilahenduste konkurss. Auhinnafond parimatest ideedest töötavate lahenduste arendamiseks on 100 000 eurot.

HIV on Eesti sotsiaal-majanduslik probleem, mis puudutab meid kõiki. Selle lahendamisega tegelevad igapäevaselt spetsialistid tervishoius, sotsiaalvaldkonnas ja ametiasutustes. HIVdigital projektiga soovitakse mobiliseerida ka IT arendajaid, disainereid, (sotsiaalseid)ettevõtjaid ja innovaatoreid – et algatada arutelu innovatsioonivõimalustest HIV valdkonnas ja anda hoogu uuenduslike digilahenduste teostamisele.

Projekti 100 000 euro suurune auhinnafond läheb väljajagamisele kahes etapis. Ideekonkurss tipneb 26-28. augustil Tallinnas toimuva HIVdigital hackathoniga, kust parimatena väljujate vahel jagatakse kuni 30 000 eurot, mis on mõeldud lahenduste prototüüpimiseks. Prototüüpidest omakorda valitakse detsembris 2016 parim või parimad, kellele eraldatakse valmislahenduste testimiseks ja arendamiseks kuni 70 000 eurot.

Projekti teostajate ootuseks on, et projekti lõpuks juunis 2017 on projekti tulemusena sündinud vähemalt üks kasulik ja töötav HIV valdkonna digilahendus, mille kasutamisvõimalused ei pruugi sugugi piirduda Eesti või HIV valdkonnaga.

Küsi lisainfot: Kitty Kubo (e-post: , mob: +372 55 65 45 35, Skype: kitty.kubo)

Projekti HIVdigital viivad ellu Tehnopoli poolt juhitud Eesti tervisetehnoloogiate klaster Connected Health ja GlaxoSmithKline Eesti. Projektile on toetust avaldanud Sotsiaalministeerium. Projekti teostamine toimub koostöös HIV valdkonna osapooltega – tervise- ja sotsiaalteenuse osutajate, ametnike ja patsientide esindajatega.

HIVDIGITAL_EST