Häkaton DigitalSea21′

3.-4. juuli toimub Eesti-Läti-Leedu ühine merehäkaton HACK DigitalSea21’.

Häkatonil on võimalik arendada oma ideed mentorite toel ning võita nii kohapeal moodustatava meeskonna liikmetel, juba testitud prototüübi omanikel kui toimivatel ettevõtetel oma lahendusega üks kolmest 4000 eurosest auhinnast (auhinnafond 12 000€).

 

Lahendamist ootavad väljakutsed neljast veekogudega seotud valdkonnast:

  • Vesiviljelus ning toidu/sööda tootmine sh nt alternatiivsed proteiinid
  • Keskkonda säästvad lahendused
  • Logistika – meretranspordi parem integreerimine transpordi infrastruktruuri, toidu jälgitavus, lühikesed tarneahelad jne
  • Taastuv energia sh laineenergia kasutamine Läänemerel

 

Kõik kolm Balti riigi keskkonnaministeeriumit on andnud oma (mitterahalise) toetuse häkatonile ning esitanud omalt poolt ka väljakutsed, mis ootavad lahendamist. Kuna meri ja probleemid on ühised, siis ka rahvusvaheline koostöö meeskondade vahel on teretulnud.

 

Eesti Keskkonnaministeerium on esitanud enda poolt keskkonnaga seotud väljakutsed:

  • Jõgede kaudu veekogudesse suunduva prügi automaatne seire
  • Jõgede poomi taha kogutava prügi eemaldamise automaatne lahendus
  • Sadeveega veekogudesse jõudva vee tõhus filtreerimine jäätmetest
  • Liivarandadesse maha jäänud jäätmete kogumise seade
  • Vesiviljelusest saadava tooraine või jääkide kasutamise võimaluste otsimine asendamaks suurema jalajäljega tooteid

 

Väljakutseid on aga üles antud erinevatest valdkondadest ning seetõttu oodatakse meeskondasid ja üksikisikuid erinevate pädevustega – keskkond, vesiviljelus, toidutehnoloogia, logistika, majandus, turundus, AI, IoT, energeetika, robootika jne.

 

Kes soovib väljakutsetega täpsemalt tutvuda, siis info erinevate väljakutsete ning ürituse enda kohta on leitav häkatoni kodulehelt – https://hackdigitalsea.lt/en.html

 

Registreeruda on võimalik nii üksikisikutel kui meeskondadel kuni 27.juunini.