ETAg seminar Tartu Biotehnoloogia Pargis

ETAg  TBP

Esmaspäeval, 14. novembril 2016 algusega 10:00 toimub Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis ETAg seminar, mis on suunatud eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud avaliku sektori esindajatele, üliõpilastele jt. huvilistele. Seminari korraldab Tartu Biotehnoloogia Park koostöös ETAgiga ja Connected Health klastriga.

10.00  – 10.40 Sissejuhatus Horisont 2020sse. Tervis- ja biomajandus. Argo Soon

10.40 – 11.20 Marie Skłodowska-Curie RISE skeem (Research and innovation staff exchange). Kristin Kraav

11.20 – 12.10 Lõuna

12.10 – 12.40 Ettevõtted Horisont 2020s, sh SME instrument. Margit Ilves

12.40 – 13.00 Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Oskar Otsus

13.00 – 13.20 Mobilitas Pluss programmi toetused ettevõtetele. Viktor Muuli

Seminarist osavõtmiseks palume huvilistel registreeruda hiljemalt 11. novembriks 2016 e-posti aadressil  või Tartu Biotehnoloogia Pargi kodulehel https://biopark.ee/registreerumine-infopaevale. Registreerumisel palume võimalusel märkida ka organisatsioon/ettevõtte, millega seotud ollakse. Kindlasti  soovitame kirja panna ja edastada erinevaid küsimusi teid huvitavatel teemadel, mis võimaldaks esinejatel koolituseks paremini valmistuda ning pakkuda osalejatele just seda, mida oodatakse.

Kuna ruumis suurusest tulenevalt on kohtade arv piiratud, siis palume registreeruda aegsasti!

Lisainfo: Piia Vettik-Leemet, Tartu Biotehnoloogia Park, ; 7 383 053