Eluteaduste valdkonna koolitused 28. ja 29. aprillil 2015 Tartu Biotehnoloogia Pargis

Teisipäeval ja kolmapäeval, 28. ja 29. aprillil 2015 algusega 10:00 toimub Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis projekti „URBACT NETWORK: 4D Cities“ raames 2-päevane koolitus, mis on suunatud eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud avaliku sektori esindajatele, üliõpilastele jt. huvilistele. Seminari korraldab Tartu Linnavalitsus koostöös Tartu Biotehnoloogia Pargiga. Lisainfo projekti kohta on kättesaadav aadressil http://www.urbact.eu/4d-cities

Teisipäeval,  28. aprillil 2015, kella 10 – 16

„Toodete ja teenuste innovatsiooni eluteaduste valdkonnas“

10.00 – 12.00 “Toote- ja teenuseinnovatsiooni tehnosiire” – Sven Lilla, Tartu Ülikool

12.00 – 12.40 Lõuna

12.40 – 14.40 “Innovaatiliste toodete ja teenuste turundamine” – Andres Kuusik, Tartu Ülikool

14.40 – 15.00 Kohvipaus

15.00 – 16.00 Tooteinnovatsiooni näide TBD-Biodiscovery OÜ näitel – Andrus Tasa, TBD-Biodiscovery OÜ

Kolmapäeval, 29. aprill 2015, kella 10 – 15

“Sisenemine rahvusvahele turule – võimalused eluteaduste valdkonna ettevõtetele”

10.00 – 12.00 “Ettevõtete rahvusvahelistumine –  võimalused ja väljakutsed eluteaduste valdkonnas” – Tiia Vissak, Tartu Ülikool.

12.00 – 12.40 Lõuna

12.40 – 13.40 Sisenemine rahvusvahelisele turule – Tiina Kantsik, Asper Biotech OÜ

13.40 – 14.00 Kohvipaus

14.00 – 15.00  Icosageni lugu – Mart Ustav, Icosagen OÜ

Seminarist osavõtmiseks palume huvilistel registreeruda soovitavalt 27. aprilliks, Registreerida saab siin