EAS seminar: Rahvusvahelise tootearendustoetuse „Eurostars” infopäev

Aeg: 22. august 2019 kell 12:00 kuni kell 16:30

Asukoht: Tartu, V Spa Hotelli konverentsikeskus; ruum – Finland

Eurostars programm on rahvusvaheline toetusmeede eesmärgiga toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete innovatiivsete toodete, teenuste ja/või protsesside turule toomist rahvusvahelise koostöö toel. Eesti ettevõtetel on võimalus saada toetust kuni 300 000 eurot kuni 60% määraga projektile kestvusega kuni 3 aastat.