Infopäev uue rahastusperioodi võimalustest eluteaduste valdkonnas

  EAS ETAg TBP

Teisipäeval, 26. jaanuaril 2016 algusega kell 10:00 toimus Tartu Biotehnoloogia Pargi III korruse seminariruumis EAS ja ETAg ühine infopäev käesoleva rahastusperioodi toetusprogrammide ja meetmete kohta. Üritus oli suunatud eluteaduste valdkonna ettevõtetele ja nende töötajatele, Connected Health klastri liikmetele, teadus-arendusasutuste töötajatele, valdkonnaga seotud avaliku sektori esindajatele, üliõpilastele jt. huvilistele.

Infopäeva korraldab Tartu Biotehnoloogia Park koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Sihtasutus Eesti Teadusagentuuriga.

Päevakava

10.00 – 11.00 Sissejuhatus Horisont 2020-sse. Tervis- ja biomajandus. Ülle Napa (ETAg)

11.00 – 12.00 Marie Skłodowska-Curie RISE skeem (Research and innovation staff exchange). Kristin Kraav (ETAg)

12.00 – 12.30 Kohvipaus

12.30 – 13.30 Ettevõtted Horisont 2020s: SME instrument, FTI, InnovFin, EATg-i toetus. Margit Ilves (ETAg)

13.30 – 15.00 EASi teenused uuel rahastusperioodil. Pille Raamat ja Karry Kukk (EAS)

Käsitletavad programmid: stardi- ja loomemajanduse meetmed, innovatsiooni- ja arendusosaku-; ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmed ja muud EAS-i poolt pakutavad teenused.

 

Logod_est