Connected Health klastri töötuba: Tervise tooted harjumuste muutjana

Connected Health logo

Connected Health klaster korraldab töötoa: Tervise tooted harjumuste muutjana

 • Aeg: 01.03.2016 kell 10:00 – 15:00
 • Koht: Teaduspargi 6/1, Tallinn; saal Merkuur

Läbiviijad: Triin Vihalemm ja Margit Keller Tartu Ülikoolist

Eesmärk

Õppida analüüsima sihtrühmi innovatiivsete terviselahenduste (toodete) loomisel. Sotsiaalsete praktikate teooria põhiste „tööriistade“ tutvustus ja katsetamine harjutustes.

Kava

 • Sissejuhatus inimeste elustiili ja igapäevaharjumuste praktikapõhisesse käsitlusse. Miks paljud terviseedenduslikud sekkumised ei toimi jätkusuutlikult?Lühiloeng ja arutelu
 • Harjutus: osalejad kaardistavad oma toodete sihtrühmi ja nende igapäevapraktikaid
 • Paus
 • Praktikapõhine eesmärgiseade tootearenduses. Millist tüüpi praktikate muutust arendatav toode taotleb või eeldab?Lühiloeng koos näidetega
 • Harjutus: osalejad analüüsivad oma toote ambitsioone inimeste terviseharjumuste muutmisel
 • Paus
 • Siht- ja sidusrühmade olemuse ja muutumisvõimekuse analüüs.Lühiloeng koos näidetega
 • Harjutus: osalejad määratlevad oma toodete sihtrühma(d) ning sidusrühmad ja teevad strateegilise plaani lähtuvalt nende ressurssidest ja võimekusest
 • Lõpparutelu: katsetatud „tööriistade“ kasulikkus ja edasised rakendusvõimalused

Palume registreeruda 23.veebruariks 

Osalutasu Connected Health klastri partneritele, Tartu Biotehnoloogia Pargi ja Tehnopoli klientidele 90€+km.

Teistele 245€ +km inimene.