Connected Health klastri töötuba: andmekaitse ja turvalisus

Connected Health klastri riikliku patsiendiportaali viies töötuba keskendub andmekaitsele ja turvalisusele.

Töötoas arutame ühiselt läbi, mis on riikliku andmekaitse põhimõtted, miks ja millisel tasemel andmekaitset vaja on, mis on spetsiifilist terviseandmete kaitsmisel, missuguseid põhimõtteid järgitakse tervise infosüsteemis olevate andmete kaitsel ja turvalisuse tagamisel, missugused turvanõuded kohalduvad arendustele, mis kasutavad tervise infosüsteemi andmeid/dokumente või edastavad sinna dokumente…ja palju muud.

Töötoa päevakava:

1)      Sissejuhatus töötuppa;

2)      Terviseandmed ja nende kaitse;

3)      Tervise infosüsteemis andmete kaitse ja turvalisus;

4)      Andmekaitsefoorumi (www.terviseandmetekaitse.ee) võimalused ja selle sihtrühmad;

5)      Kokkuvõttev arutelu ja järgmise töötoa planeerimine.

Töötoa aruteludes osalevad  teiste hulgas ka Eesti E-tervise Sihtasutuse jurist ja infoturbe juht, ootame ka Andmekaitse Inspektsiooni esindajaid osalema!

Töötuba toimus 12.10.2016 Eesti E-tervise Sihtasutuse ruumides (Uus-Tatari 25, Tallinn) kell 14:00-16:00.

Registreerimise mail: ja tähtaeg 10.jaanuar 2016.

Üritus on tasuta Connected Health klastri liikmetele. Teistele osalustasu 30€ +km inimene.

Logod_est