Projektid

Tartu Biotehnoloogia Park on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides. Väikese ja keskmise suurusega biotehnoloogia ettevõtete tegevuse toetamiseks teeb TBP tihedat koostööd teiste biotehnoloogia parkide ja innovatsiooni tugikeskustega nii Euroopas kui ka USA-s ja Kanadas arendamaks ühiseid projekte ning laiendamaks olemasolevate kontaktide võrku.

Käimasolevad projektid:


Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE+)

Alliance + on kogu Läänemere regiooni hõlmav sinise biotehnoloogia võrgustik, mis viib kokku organisatsioonid ja üksikisikud nagu VKEd, teadusasutused, riigiasutused, regioonid ja investorid nii äri- kui ka akadeemilisel alal.
Loe edasi…


Biomarkerite kommertsialiseerimine (BIC Bridge)       

Interreg Baltic Sea Region - European Regional Development Fund

BIC BRIDGE põhineb projekti BiC – Biomarker Commercialization peamistel väljunditel ja tulemustel. Tänu projektile õnnestus BiC konsortsiumil toime tulla konkreetsete väljakutsetega, mis on seotud biomarkerite väljatöötamise ja turustamisega.
Loe edasi…


Cluster Excellence in Life sciences – Internationalisation of SMEs (CELIS)

CELIS ühendab  maailmatasemel eluteaduste ökosüsteeme Euroopas, kus valdkondadevaheline koostöö on andnud alust lootustandvatele uutele tehnoloogiatele ja toodetele, mille tulemuseks on uued väärtusahelad. Projekt põhineb Health Axis Europe Alliance’il, eesmärgiga piirkondadevahelidt koostööd laiendada, professionaalsemaks muuta ja selle mõju suurendada, eriti nende liikmeteks olevatele VKE-de seas.

CELISe klastrid loovad rea meetmeid, et kasutada VKE-de innovatsioonienergiat mitmes olulises valdkonnas, muuta ideed rakendusteks ja kiirendada nende turule jõudmist. Projekt pakub VKE-dele juurdepääsu arenevatele turgudele, soodustab partnerlussuhteid eri sektorite ja piirkondade ettevõtete, ülikoolihaiglate ja teadlastega ning suurendab osalevate VKE-de innovatsioonipotentsiaali nähtavust Euroopa tasandil. Samal ajal valmistab projekt ette, koolitab ja juhendab klastri personali.

Fookus: digitaliseerimine, kliiniliselt kasulikud biomarkerid, kaasdiagnostika, mikro- ja nanoelektroonika, multi-oomika

Partnerlus

Võimalused (EU ClusterXchange pilootskeem)

 • Lühiajaliste vahetuste toetamiseks COSME-s osalevates riikides (3 päeva kuni üks kuu)
 • Eesmärk: edendada uusi kasvuvõimalusi VKE-de ja tööstuse ümberkujundamise valdkonnas, toetades koostööd,  mis edendab rahvusvahelistumist, turu-uuringuid, tehnoloogia ja teadmiste edasiandmist ning soodustades VKE-de uuenduste ja kõrgtehnoloogia kasutuselevõttu
 • Maksimaalselt 1 100 eurot
 • Maksimaalselt üks vahetus iga abisaaja kohta
 • Sihtrühmad: keskendutakse VKEdele, ka klastrid, teadusasutused, digitaalsed hub-id, tehnoloogiapargid

Tervishoiu digitaliseerimise turu-uuringut Eesti, India ning Austraalia turgude kohta on võimalik lugeda ja alla laadida siit lingilt https://drive.google.com/file/d/17PZL1ybh27QE4TtzNJvd8fV6zutCD4G2/view?usp=sharing

Kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis
Eleri Seer

Tel.: +372 7 383 053


EIT Food

EIT Food, üks EIT innovaatikakogukondadest, on üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium. Innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks kogu Euroopas loob EIT Food kaasava ja uuendusliku kogukonna, mis koosneb erinevatest toidusektori partneritest.
Kohalik keskus, mis aitab EIT Food RIS programmi  Eestis ellu viia, on Tartu Biotehnoloogia Park
Loe edasi…


EIT Health

EIT Health on üks EIT innovaatikakogukondadest ja ühtlasi parimate tervishoiuvaldkonna asutuste võrgustik Euroopas, mis toetab kõige paljutõotavamate iduettevõtete ja ärikontseptsioonide arendamist.
Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Healthi keskus Eestis.
Loe edasi….


Estonian Connected Health klaster

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teiste kasutajagruppide esindajad. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

 • Klastri partnerid on koostöös välja töötanud uusi lahendusi või parandanud olemasolevaid lahendusi tervisevaldkonna probleemidele
 • Klastri partnerid tunnevad oma sihtturgusid, on rahvusvaheliselt nähtavad ja turundavad oma tooteid ja teenuseid ühiselt
 • Klaster on rahvusvaheliselt nähtav, vahendab teiste riikide kogemusi ja loob Eesti ettevõtetele vajalikke kontakte.Tulemus: Uued lahendused aitavad kaasa partnerite majanduslikule edule ja vähendavad koormust meditsiinisüsteemile ja parandavad teenuste kättesaadavust ning kvaliteeti, omades nii vahetut kui laiemat mõju.

Connected Health klastri projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 600 000 Euro ulatuses.

Rohkem infot Connected Health klastri kodulehel.

Projekti kontakt Tartu Biotehnoloogia Pargis:
Sven Parkel
e-mail:
tel.: 7 383 053

Connected Health klastri värskeimate uudistega saab lähemalt tutvuda SIIN

Tutvu EAS klastrite programmiga: http://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

ECHAlliance - high res       


Euroopa innovatsioonitsoon Indias (EIZI)

Euroopa innovatsioonitsoon Indias (EIZI) on “pehme maandumise” kontaktpunkt Euroopast (ELi liikmesriigid ning ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga Horizon 2020 / Horizon Euroopa seotud riigid) tulevate idufirmade ja innovatsiooniga tegelevate ettevõtjate jaoks, kellele on Indias loodud tugeva infrastruktuuriga ja elujõulise ökosüsteemiga inkubaator ja kiirendi.

EIZI-l on määratud kontaktisik, kes „võtab vastu ja suunab“ Euroopa innovaatoreid, kes soovivad uurida India äri- ja ühisloome võimalusi. Teisisõnu on see platvorm, kus kontaktisik Indias juhatab Euroopa innovaatori India ökosüsteemi.

Inkubaatoril on võimekus pakkuda Euroopa innovaatoritele turule juurdepääsu teenuseid, mentoreid, korraldada üritusi, delegatsioonide külastusi ja üldise “pehme maandumise” India ökosüsteemi.

Lisateavet projekti ja EIZI teenuste kohta leiate SIIT.

EIZI on välja töötatud Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi Euroopa India innovatsioonipartnerluse osana.


GEN.ERA

GEN.ERA on genoomikaga seotud projekt, milles on ühinenud viis Euroopa bioteaduste klastrit, et jagada oma rahvusvahelist pädevust ja oskusteavet ning hõlbustada genoomika valdkonnas tegutsevate Euroopa ettevõtete siirdumist välisturgudele.

GEN.ERA projekti eesmärk on:

 • luua ühtne ühine genoomika väärtusahelale keskendunud visioon, mis põhineb ettevõtete tugevustel;
 • selgitada välja ettevõtete jaoks kõige perspektiivikamad rahvusvahelised turud;
 • anda ettevõtetele vahendid edukaks välisturgudele sisenemiseks.

Loe lähemalt: https://www.generaproject.com


Lõppenud projektid

Loe siit lähemalt Tartu Biotehnoloogia Pargi osalusega toimunud projektide ja nende tulemuste kohta.

Loe edasi…