Projektid

Tartu Biotehnoloogia Park on osalenud mitmetes Euroopa Liidu projektides. Väikese ja keskmise suurusega biotehnoloogia ettevõtete tegevuse toetamiseks teeb TBP tihedat koostööd teiste biotehnoloogia parkide ja innovatsiooni tugikeskustega nii Euroopas kui ka USA-s ja Kanadas arendamaks ühiseid projekte ning laiendamaks olemasolevate kontaktide võrku.

Käimasolevad projektid:


BlueBioClusters (BBC)

 

 

 

 

BlueBioClusters liidab 13 tugiorganisatsiooni üheksast Euroopa regioonist, kes kõik on tihedalt seotud idufirmade abistamise, erinevate teiste ettevõtete toetamise ning samuti poliitikakujundajatega, eesmärgiga siniinnovaatsioonist parim esile tuua ning seda rakendada. Need asutused on oma jõud ühendanud selleks, et parendada, arendada ja elluviia uusi toetusmehhanisme ja -meetodeid sinise biomajanduse edendamiseks.                          

Loe edasi…


Baltic Blue Biotechnology Alliance (ALLIANCE+)

Alliance + on kogu Läänemere regiooni hõlmav sinise biotehnoloogia võrgustik, mis viib kokku organisatsioonid ja üksikisikud nagu VKEd, teadusasutused, riigiasutused, regioonid ja investorid nii äri- kui ka akadeemilisel alal.
Loe edasi…


Biomarkerite kommertsialiseerimine (BIC Bridge)       

Interreg Baltic Sea Region - European Regional Development Fund

BIC BRIDGE põhineb projekti BiC – Biomarker Commercialization peamistel väljunditel ja tulemustel. Tänu projektile õnnestus BiC konsortsiumil toime tulla konkreetsete väljakutsetega, mis on seotud biomarkerite väljatöötamise ja turustamisega.
Loe edasi…


Cluster Excellence in Life sciences – Internationalisation of SMEs (CELIS)

CELIS ühendab  maailmatasemel eluteaduste ökosüsteeme Euroopas, kus valdkondadevaheline koostöö on andnud alust lootustandvatele uutele tehnoloogiatele ja toodetele, mille tulemuseks on uued väärtusahelad. Projekt põhineb Health Axis Europe Alliance’il, eesmärgiga piirkondadevahelidt koostööd laiendada, professionaalsemaks muuta ja selle mõju suurendada, eriti nende liikmeteks olevatele VKE-de seas.

Loe edasi…


EIT Food

EIT Food, üks EIT innovaatikakogukondadest, on üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium. Innovatsiooni ja ettevõtluse edendamiseks kogu Euroopas loob EIT Food kaasava ja uuendusliku kogukonna, mis koosneb erinevatest toidusektori partneritest.
Kohalik keskus, mis aitab EIT Food RIS programmi  Eestis ellu viia, on Tartu Biotehnoloogia Park
Loe edasi…


EIT Health

EIT Health on üks EIT innovaatikakogukondadest ja ühtlasi parimate tervishoiuvaldkonna asutuste võrgustik Euroopas, mis toetab kõige paljutõotavamate iduettevõtete ja ärikontseptsioonide arendamist.
Tartu Biotehnoloogia Park on EIT Healthi keskus Eestis.
Loe edasi….


Estonian Connected Health klaster

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teiste kasutajagruppide esindajad. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.
Loe edasi…


Euroopa innovatsioonitsoon Indias (EIZI)

Euroopa innovatsioonitsoon Indias (EIZI) on “pehme maandumise” kontaktpunkt Euroopast (ELi liikmesriigid ning ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga Horizon 2020 / Horizon Euroopa seotud riigid) tulevate idufirmade ja innovatsiooniga tegelevate ettevõtjate jaoks, kellele on Indias loodud tugeva infrastruktuuriga ja elujõulise ökosüsteemiga inkubaator ja kiirendi.
Loe edasi…


GEN.ERA

GEN.ERA on genoomikaga seotud projekt, milles on ühinenud viis Euroopa bioteaduste klastrit, et jagada oma rahvusvahelist pädevust ja oskusteavet ning hõlbustada genoomika valdkonnas tegutsevate Euroopa ettevõtete siirdumist välisturgudele.
Loe edasi…


Lõppenud projektid

Loe siit lähemalt Tartu Biotehnoloogia Pargi osalusega toimunud projektide ja nende tulemuste kohta.

Loe edasi…