Korraldajad

Konverentsi korraldamise eest vastutavad Tartu Biotehnoloogia Park AS, Tartu Linnavalitsuse ettevõtlus osakond ja Eesti Arengufond.

Tartu Biotehnoloogia Park AS pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib tegevuseks ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel.

Tartu Linnavalitsuse ettevõtlus osakond tegeleb Tartu linna ettevõtluse arendamisega, ettevõtluse alase materjali kogumise, süstematiseerimise ja analüüsimisega, teabepäevade ja kursuste organiseerimisega.

Eesti Arengufond on Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mis tegutseb Arengufondi seaduse alusel. Arengufondi eesmärk on toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu.

Attached Message Part -logo WEB-itartu-heade-motete-linn-v   arengufond